Klauzula informacyjna

 
 
 

NIEPODLEGŁA 1918 -2018

Ramowy program projektu realizowanego z okazji

  1. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

 

Cele:

 

  • uczczenie 100 lecia niepodległości Polski,
  • kształtowanie szacunku dla dziejów Ojczyzny i polskiego dziedzictwa narodowego,
  • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
  • umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych oraz patriotycznych poprzez propagowanie kultury fizycznej i wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych, a także przynależności do społeczności lokalnej,
  • rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzenie twórczej wyobraźni.

 

 

Program realizowany będzie poprzez organizowane w szkole konkursy, turnieje sportowe, projekty artystyczne oraz wycieczki.

 

LP.

DZIAŁANIE

TERMIN

 

1.        

 „150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”

·         projekt edukacyjny zrealizowany przez uczniów klas gimnazjalnych: prezentacja multimedialna, konkurs historyczny, wystawa tematyczna na holu szkoły, pieśni patriotyczne emitowane przez radiowęzeł szkolny podczas przerw;

·         multimedialny test wiedzy o Józefie Piłsudskim w 150. rocznicę urodzin Marszałka i w 100 lecie  niepodległości;

·         konkurs plastyczny ,,Józef Piłsudski – twórca polskiej niepodległości”.

 

 

listopad 2017 r.

2.        

Szkolny konkurs historyczny „Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Wielka od zaboru pruskiego do 1952 r.” dla klas IV SP – III gimnazjum w formie testu on-line.

marzec/kwiecień 2018 r.

3.        

Powiatowy Konkurs poezji patriotyczno – religijnej.

marzec 2018 r.

 

4.        

Szkolny multimedialny test wiedzy o samorządzie terytorialnym dla klas VII SP i II-III gimnazjum.

kwiecień/maj 2018 r.

 

5.        

III edycja szkolnego projektu Kocham Cię Polsko!  realizowanego z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP

·         tego dnia obowiązuje strój w polskich barwach narodowych oraz biało – czerwony wystrój sal lekcyjnych (z uwzględnieniem gazetek o tematyce patriotycznej – Konstytucja 3 Maja oraz Flaga RP);

·         turniej sportowo – wiedzowy dla klas I –III SP;

·         sztafeta biało-czerwona ,,Dla Niepodległej” - klasy IV-VII SP i klasy gimnazjalne;

·         konkurs plastyczny  dla klas I –III SP ,,Ja i moja Ojczyzna” – plakat wykonany wspólnie przez klasę z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej;

·         konkurs plastyczny dla klas IV –VII SP i klas gimnazjalnych ,,Polska i Polacy w 100 lecie niepodległości – sukcesy i osiągnięcia”;

·         multimedialny test wiedzy historycznej i krajoznawczej „Kocham Cię Polsko”;

·         apel z uczestnictwem pocztów sztandarowych, odśpiewanie hymnu narodowego i podsumowanie projektu.

 

27 kwietnia 2018 r.

6.        

Niepodległa 1918 -2018. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada:

 

·         turniej piłki siatkowej ,,Dla Niepodległej” z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców;

·         zawody sportowe dla kas I-III ,,Dla Niepodległej”;

·         wystawa prac plastycznych -  plakatów wykonanych przez uczniów            o tematyce rocznicowej ,,100 lat niepodległości”;

·         pokaz etiud ,,Sceny z historii Polski”;

·         konkurs pieśni legionowych;

·         konkurs wiedzy ,,Ojcowie niepodległości” dla klas VI-VIII i gimnazjum,

·         prelekcja z pokazem multimedialnym przeprowadzona przez pracownika dydaktycznego IPN delegatura w Bydgoszczy dla klas VII SP, III gimnazjum;

·         apel z odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem pocztów sztandarowych i prezentacją multimedialną – podsumowanie;

·         Udział społeczności szkolnej w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

 

listopad 2018 r.

7.        

Wystawa edukacyjna zorganizowana na terenie szkoły pt.: „W drodze do niepodległości” (przygotowana przez PERN)

według szkolnego harmonogramu IPN

 

8.        

Lekcje muzealne w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

·         dla klas IV- VIII i gimnazjalnych „Polskie formacje w okresie walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia polskich żołnierzy w latach 1918 – 1921;

·         dla klas IV- VIII i gimnazjalnych „Powstanie wielkopolskie w naszym regionie” – wykład z pokazem;

       umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wykorzystywanym w    trakcie walk;

·         dla klas I-III „Kto ty jesteś? Polak mały!”  – o symbolach narodowych.

według szkolnego harmonogramu wycieczek  w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019.

 

9.        

Lekcje muzealne dla klas VI-VIII i gimnazjalnych w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy „Historia Polski z Janem Matejką” – zwiedzanie wystawy, prelekcja, warsztaty dla uczniów.

 

według szkolnego harmonogramu wycieczek  w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019.

10.     

Zwiedzanie wystaw oraz lekcja muzealna dla klas gimnazjalnych w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy: polskie symbole narodowe, historia szkolnictwa polskiego, losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939-1945, 100 lat bydgoskiego harcerstwa.

 

według szkolnego harmonogramu wycieczek  w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019.

 

Pin It