Klauzula informacyjna

 
 
 

 

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie

 

oraz Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych

 

20.04.2018 roku Pan Minister Mariusz Błaszczak poinformował opinię publiczną o programie Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem _ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI -_ UPAMIĘTNIAJĄCYM 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

 

_Ławka Niepodległości_ będzie pomnikiem, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym ogłoszonym przez MON. Konkurs potrwa do 22 maja.  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. Nagroda główna to 30 000 zł i dwa wyróżnienia po 8 500 zł.

 

Partnerami programu budowy _Ławek Niepodległości_ będą głównie samorządy, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z budżetu resortu obrony narodowej, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.). Dotacje (w kwocie do 80% kosztów budowy ławki) przyznawane będą w formie otwartego konkursu ofert. Szacunkowy koszt wykonania jednej Ławki Niepodległości wyniesie ok. 30 tys. zł.

 

Przyjmowanie zgłoszeń samorządów planowane jest jeszcze przed wakacjami. Chcemy, aby pierwsze Ławki Niepodległości stanęły  już w listopadzie 2018 roku.

 

Inne podmioty - instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne lub prawne, jak również kościelna osoba prawna – będą mogły uzyskać od MON bezpłatną  licencję na wykorzystanie projektu.

 

_Ławka Niepodległości_ będzie ławką multimedialną. Przekaże ważne treści edukacyjne. Będzie odtwarzać nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, a także dziejów „małych ojczyzn". W ten sposób każda z _Ławek Niepodległości_ będzie związana z lokalną społecznością.

 

MON planuje również dofinasowanie renowacji pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

 

Uprzejmie prosimy o poinformowanie opinii publicznej o tej ważnej społecznie sprawie.  Zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursie.  Regulamin na www.mon.gov.pl [1]

 

Spot można obejrzeć tutaj. [2]

 

Z poważaniem


[1] http://www.mon.gov.pl

[2] https://youtu.be/Tm6KeOnALwA

[3] http://nww.mpmedia.pl/www.mon.gov.pl

 

 

 

 

Pin It