Klauzula informacyjna

 
 
 

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości realizujemy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej projekt Niepodległa 1918-2018. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. Projekt ma na celu  uczczenie Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku dla dziejów Ojczyzny oraz polskiego dziedzictwa narodowego, a także pogłębienie poczucia tożsamości i dumy narodowej wśród uczniów.

10.11.2017 r. odbył się Multimedialny test wiedzy o Józefie Piłsudskim w 150. rocznicę urodzin Marszałka i w 100. lecie  niepodległości. W listopadzie 2017 r. miał miejsce także konkurs plastyczny ,,Józef Piłsudski – twórca polskiej niepodległości”. Uczniowie zaprezentowali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością artystyczną, a przede wszystkim bardzo obszerną wiedzą dotyczącą życia i działalności politycznej Józefa Piłsudskiego. Prace plastyczne wyeksponowane zostały na szkolnym holu.

W marcu 2018 roku odbył się Powiatowy Konkurs poezji patriotyczno – religijnej, a także szkolny konkurs historyczny on-line „Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Wielka od zaboru pruskiego do 1952 r.”

Kolejnym elementem projektu Niepodległa 1918-2018 był Szkolny multimedialny test wiedzy o samorządzie terytorialnym dla klas VII SP i II-III gimnazjum.

27.04.2017 r. odbyła się w naszej szkole  III Edycja projektu ,,Kocham Cię Polsko!”  –  realizowanego cyklicznie z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP pod hasłem ,,Niepodległa 1918-2018”

Tego dnia w szkole  obowiązywał  strój w polskich barwach narodowych oraz biało – czerwony wystrój sal lekcyjnych. Miał miejsce turniej sportowo – wiedzowy dla klas I –III SP, sztafeta biało-czerwona ,,Dla Niepodległej” , konkurs plastyczny  dla klas I –III SP ,,Ja i moja Ojczyzna” i dla klas IV –VII SP i klas gimnazjalnych ,,Polska i Polacy w 100. lecie niepodległości – sukcesy i osiągnięcia”, a także  multimedialny test wiedzy historycznej i krajoznawczej ,,Kocham Cię Polsko!”.

Pin It