Klauzula informacyjna

 
 
 

Grupa „Motylki” w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Bajka w podróży”. Celem projektu było promowanie czytelnictwa

i rozbudzanie dziecięcej wyobraźni. Gdy bajka dotarła do nas, napisaliśmy VIII rozdział zatytułowany „Brzozowa przygoda”. W rozdziale dzieci opisały bitwę powstańców wielkopolskich z Niemcami o niepodległość Polski. W walce zginęło 19 młodych powstańców. Obecnie w miejscu bitwy stoi pomnik na pagórku leśnym, upamiętniający tamto wydarzenie. Wspomnieliśmy również p. Alojzego Zmudzińskiego, mieszkańca Brzozy, emerytowanego nauczyciela geografii i języka rosyjskiego, a także przewodnika PTTK, który przyczynił się do odbudowy pomnika, który został zburzony w czasie II wojny światowej. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem zilustrowały bajkę. Z wielką niecierpliwością czekamy na wydrukowanie opowieści. W ramach podziękowania za wielki wkład włożony w jej napisanie dzieci otrzymały dyplomy i medale od organizatora projektu.

Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka”

Pin It