Klauzula informacyjna

 

Witaj!

{simplepopup} Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna ,  ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka; Tel. 52 3812896, biblioteka@nowawieswielka.pl


2.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.


  1. Dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1. lit. a), b}, c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  2. Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

  3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


8.Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.


9.Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).


10.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


11.Użytkownik biblioteki ma prawo uzyskać kopię swoich danych, które można dostać  w Gminnej Bibliotece Publicznej, 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20.

 {/simplepopup}