Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie

 

Polska jest naszą wielką Ojczyzną, jednak edukację przedszkolaków zaczynamy od najbliższego otoczenia, którym jest rodzina, potem przedszkole i miejscowość, w której mieszkają, a następnie gmina i region.

W związku z tym opracowałyśmy i sukcesywnie wdrażamy w życie działania związane z rozwijaniem u dzieci patriotyzmu, a także włączamy się do działań organizowanych przez inne instytucje gminne.

Realizujemy je w ciągu całego roku i zostaną one zakończone uroczystością z okazji Święta Niepodległości. W ramach tychże działań dzieci poznają dzieje Polski oraz swojej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci: Pomnik Powstańców Wielkopolskich, tablica pamiątkowa na przedszkolu, kamień przy Szkole Podstawowej, a także mogiły żołnierzy poległych w II wojnie światowej oraz w Powstaniu Wielkopolskim. Podczas poznawania historii swojej Ojczyzny dzieci z naszego przedszkola mają okazję spotykania się z ciekawymi ludźmi - osobami znającymi historię z autopsji, a także fascynatami, którzy chętnie dzielą się z przedszkolakami swoją wiedzą.