Zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Udział w konkursie „Przedszkole młodych patriotów” edycja IV

Zrealizowanie zleconych zadań

Marzec/listopad

Wychowawcy grup

 

Zad nr 1

Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”

Przeprowadzenie w grupach pogadanka po cyklu zajęć:

- budzenie szacunku do tradycji np. Wielkanocnych

- szacunek do symboli narodowych (Podczas Święta flagi – honorowe wciągnięcie flagi na przedszkolny maszt)

- Kim są harcerze? Jaka była ich rola w odzyskaniu niepodległości? – spotkanie z harcerzami

- realizacja tematu kompleksowego „Symbole narodowe” (szacunek względem tych symboli)

- realizacja tematu kompleksowego „Maja rodzina, moje korzenie”

- „Kto dba o bezpieczeństwo naszego kraju” spotkanie z zawodowym żołnierzem oraz wycieczka na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszczy

Kwiecień/maj

Wychowawcy grup

 

Wychowawcy grup

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Izabela Kalista

 

 

Wychowawcy grup

 

 

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Anna Dudzik

Grażyna Wełnitz

Zad nr 2

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”

Przygotowanie przez wszystkie grupy plakatów na brystolu po realizacji tematów kompleksowych:

- temat kompleksowy „Polska moja ojczyzna”

- Realizacja projektu edukacyjnego „Wielcy Polacy” – (dzięki komu jesteśmy wolni?

wpajanie szacunku dla

wybitnych Polaków,

- wskazywanie autorytetów)

- przygotowanie plakatów w grupach

- przygotowanie wystawy plakatów

Październik/listopad

Wychowawcy grup

 

 

 

Wychowawcy grup

 

Anna Dudzik

 

 

 

 

 

Wychowawcy grup

 

Natalia Garbicz – Adamska; Marta Kaczmara

Zad nr 3

„Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

- przygotowanie konkursu wewnętrznego

- przygotowanie konkursu zewnętrznego

 

- kwiecień/ maj

Anna Dudzik

Marta Nogalska

Izabela Kalista

Natalia Garbicz – Adamska

Marta Kaczmara

Sylwia Juszczyk - Lesiewicz

Zad 4

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

- przygotowanie montażu słowno – muzycznego „Jesteśmy Polakami” dla przedszkola i zaproszonych gości

 - występy konkursowe poszczególnych grup, zespołów lub osób z grup

- występ harcerzy

- występ chóru??

- Październik/listopad

Anna Dudzik

 

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Izabela Kalista

Zad 5

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych

- przygotowanie formy graficznej kodeksu na najstarszych grupach przedszkolnych

Maj

Anna Dudzik

Marta Kaczmara

Małgorzata Kędzierska

Grażyna Wełnitz

Wiesława Kaniasty

Maria Kaniewska

Sylwia Jurek

Zad nr 6

Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego

Przeprowadzenie pogadanki po cyklu zajęć:

- pogadanka „Śladami naszej historii” – zaproszenie pana Waldemara Owczarzaka

(posiada odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”)

- realizacja tematu kompleksowego „Poznajemy naszą miejscowość” (rozwijanie wiedzy historycznej i wiedzy związanej z  gminą, regionem i okolic – Pomnik Powstańców Wielkopolskich, kamień w Leszycach)

- oddanie chołdu na grobach poległych w lokalnych powstaniach

- Doskonalenie znajomości hymnu, poznanie legend

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesława Kaniasty

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy grup

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Wychowawcy grup

Zad nr 7        

Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów” (zadanie obowiązkowe)

- udział w kursie

- marzec - listopad

Anna Dudzik