Podstawowe Informacje

Obchody 100-lecia niepodległości Polski

Szanowni Państwo,

 

Przesyłam komunikat Biura Programu “Niepodległa” w związku z uruchomieniem programu dotacyjnego “Niepodległa” dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Jakubowski

Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds.

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej

www.niepodlegla.gov.pl [1]

 

Niepodległa przyzna dotacje dla NGO i Samorządowych Instytucji Kultury!

Rusza nowa edycja programu wspierającego organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Program dotacyjny "Niepodległa", z którego dofinansowanie mogą pozyskać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, ma wspierać tych organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległości, którzy planują przygotowanie wydarzeń skali lokalnej i regionalnej. Promowane będą wydarzenia angażujące społeczności lokalne. Budżet na dofinansowanie działań w ramach tego programu przewidziano na 6 milionów zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego. Wnioski o dotacje przyjmowane będą od 26 lutego, a nabór potrwa 4 tygodnie. Regulamin i formularz do elektronicznego składania wniosków dotacyjnych dostępny jest na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje [2].

Program dotacyjny, prowadzony przez Biuro Programu "Niepodległa" promował będzie festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne - szczególnie te oparte na interakcji i współdziałaniu. Dopuszczone jest również przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych czy publikacje poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości. Na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty związane z inwestycjami oraz oficjalne uroczystości organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Organizator programu dotacyjnego nie zakłada sztywnego katalogu działań, które mogą ubiegać się o środki z programu. - "Liczymy, że to instytucje, które znają lokalne społeczności zaproponują działania angażujące ludzi we wspólne świętowanie. Wymogiem programu jest, żeby każde z tych działań umożliwiało radosne obchody wszystkim zainteresowanym stuleciem odzyskania niepodległości." - powiedział Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa". -"Chcemy, żeby Polacy - tam, gdzie mieszkają – mieli możliwość radosnego świętowania tego ważnego dla nas wszystkich jubileuszu, a działania, które będziemy wspierali przez najbliższe 4 lata odbudowały tradycję radosnych obchodów Święta Niepodległości." - dodał Kowalski.

Nabór na działania w 2018 roku jest już trzecią edycją programu dotacyjnego "Niepodległa". W 2017 roku dofinansowano ponad 150 projektów na łączną kwotę 4 milionów zł. Biuro Programu planuje również w najbliższym czasie ogłosić nabór do programu "Koalicje dla Niepodległej", na który przewidziano 7 milionów złotych na działania w 2018 roku.

Dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania organizator przygotował materiały edukacyjne, dostępne na stronie programu dotacyjnego - niepodlegla.gov.pl/dotacje [3].

Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.

Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu Wieloletniego oraz nadzór nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków we wspólne świętowanie.

https://niepodlegla.gov.pl [4] FB:

facebook.com/niepodlegla1918 [5] TW:

twitter.com/niepodlegla [6]

z poważaniem

Kamil Wnuk

Rzecznik Prasowy

tel. +48 797 143 508

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Programu NIEPODLEGŁA

Jasna 24,

00-054 Warszawa

Facebook [7] // Twitter [8] // Instagram [9]

www.niepodlegla.gov.pl [10]

 

Links:
------
[1] http://www.niepodlegla.gov.pl
[2] http://mail.mailnews.pl/c/d38mdmzwd2/ut1fw9yqly/
[3] http://mail.mailnews.pl/c/opohgticj9/ut1fw9yqly/
[4] http://mail.mailnews.pl/c/3zleunab56/ut1fw9yqly/
[5] http://mail.mailnews.pl/c/phz1xbkeg0/ut1fw9yqly/
[6] http://mail.mailnews.pl/c/qx4nsa5cu8/ut1fw9yqly/
[7] http://mail.mailnews.pl/c/byk322ssdl/ut1fw9yqly/
[8] http://mail.mailnews.pl/c/s5t557iviu/ut1fw9yqly/
[9] http://mail.mailnews.pl/c/h79e0f2o1u/ut1fw9yqly/
[10] http://mail.mailnews.pl/c/h3udf5ye8a/ut1fw9yqly/

 


 

 

 

 

                 Nowa Wieś Wielka, 13 lutego 2018 r.

 

Protokół spotkania

 w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

 

W dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, przy ul. Ogrodowej 2 z inicjatywy Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka odbyło się spotkanie w związku z Gminnymi obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

W spotkaniu udział wzięli:

1.      Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

2.      Leszek Latosiński – Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka

3.      Sławomir Fac – Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

4.      Irena Jędrusik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

5.      Ksiądz Prałat Wojciech Szukalski – Proboszcz Parafii w Brzozie

6.      Ksiądz Kanonik Michał Stolarski – Proboszcz Parafii w Nowej Wsi Wielkiej

7.      Włodzimierz Tomczak – Dyrektor GOK w Nowej Wsi Wielkiej

8.      Dorota Torgowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej

9.      Grażyna Weselska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Brzozie

10.   Iwona Moskal – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w  Nowej Wsi Wielkiej

11.  Barbara Kępczyńska – Dyrektor Szkoły podstawowej w Brzozie

12.  Zbigniew Smutek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozie

13.  Justyna Łukaszewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

14.  Aleksander Królikowski – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

15.  Grażyna Wojtera – Moskal – Dyrektor  GOPS w Nowej Wsi Wielkiej

16.  Anna Wieloszyńska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

17.  Krzysztof Papierski – Komendant Gminny ZOSP

18.  Halina Wiśniewska – Przewodniczący Klubu Seniora w Brzozie

19.  Bożena Rafińska – Reprezentant Klubu Seniora „Wrzos” w Nowej Wsi Wielkiej  

20.  Jolanta Dering – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Lepszy Prądocin”

21.  Romuald Góralczyk – Radny Rady Powiatu Bydgoskiego

22.  Kinga Sojka – Pracownik Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

 

Spotkanie otworzył Pan Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie.

„Tematem przewodnim” było zaproponowanie wspólnego, maksymalnie kompleksowego podejmowania się różnych inicjatyw związanych z chęcią uhonorowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz Kraj. Ustalono, że służyć temu będzie przepływ informacji pomiędzy osobami i instytucjami zaproszonymi na spotkanie, ułożenie harmonogramu podejmowanych w związku z obchodami działań oraz wybrano Panią Dorotę Torgowską, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, na Gminnego Koordynatora wyżej wymienionych czynności i przebiegu planowanych uroczystości. Ustalono, że za pośrednictwem Koordynatora będzie następowała wymiana informacji (głównie drogą elektroniczną) i ich upublicznianie na stronach internetowych.

Przedstawione zostały wstępne propozycje:

Sekretarz Gminy, przedstawił propozycję posadzenia drzew upamiętniających poległych w Brzozie Powstańców Wielkopolskich na skwerze, któremu nadano by nazwę nawiązującą do upamiętnianej idei, np. Skwer Niepodległości.

W imieniu nieobecnego na spotkaniu Pana Zbigniewa Wiśniewskiego, zapoznał zebranych z pomysłem biegu ze stumetrową flagą, który odbyłby się 3 maja.

Pan Włodzimierz Tomczak przedstawił propozycję cyklu imprez, na przykład występ chóru z recitalem pieśni patriotycznych, turniej Gmin w sportach strzeleckich czy pokaz sztucznych ogni. Następnie przedstawił, w imieniu nieobecnego na spotkaniu Pana Waldemara Owczarzaka, propozycję  uhonorowania zasłużonych dla niepodległości osób świeckich i duchownych poprzez odpowiednie nadanie nazw ulic. Kolejnym z działań upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości mogłoby być przygotowanie inscenizacji bitwy.

Pan Sławomir Fac zaproponował, by po uzgodnieniu z Radą Gminy zorganizować  dużą imprezę plenerową na terenie plaży w Chmielnikach.

Na zakończenie Pan Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy, podziękował przybyłym Gościom. Wstępne deklaracje i wypowiedzi ze strony przedstawicieli placówek oświatowych, instytucji kultury,  ks. Kanonika Michała Stolarskiego, Pana Krzysztofa Papierskiego i innych pozwalają na optymizm odnośnie wspólnych obchodów tej wyjątkowej rocznicy. Podkreślił, że mamy do czynienia z żywą lekcją patriotyzmu, do której są zaproszeni wszyscy, którzy zechcą w niej wziąć udział.

 

Protokołowała: Kinga Sojka 

 

                                                                                                                                                                                                  opublikowano: 22.02.2018 11:40

 

 

By Wam wszystko pasowało
by kłopotów było mało.
By się wiodło znakomicie
by weselsze było życie.
Sto całusów na dodatek
by smaczniejszy był opłatek.
Życzą Pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowej Wsi Wielkiej i Filii w Brzozie

Podziękowanie od Prezydenta RP za wzięcie udziału w akcji Narodowego Czytania.

 

Nowości na jesienne dni

Narodowe Czytanie 2017

W sobotę 2 września 2017 roku na obiekcie sportowym „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej odbył się IV Bieg Dożynkowy. W czasie trwania głównego biegu GBP zaprosiło do wspólnego czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w ramach Narodowego Czytania 2017. Kilka osób czytało fragmenty, które przedstawiały różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię i bogactwo odniesień.

 

Nowości

 

Narodowe Czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna i GOK zapraszają na Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Czytanie to odbędzie się na terenie boiska sportowego o godz. 12:15 dnia 2 września 2017 r.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach. W tym roku z drodze głosowanie zostało wybrane do wspólnej lektury "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/

 

 

 

 

 

Nowości na koniec wakacji

 

Nowości :-)

Małe co nieco na długi weekend :-)

 

 

Nowości dla Pań i Panów :-)

 

 

Małe co nieco dla najmłodszych :-)

 

Nowości

 

Małe co nieco dla Pań  

 

 

Nowości

 

 

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku życzą Pracownice GBP Nowa Wieś Wielka.

 

 

Komunikat

Drodzy Czytelnicy przypominamy, że książki można mieć wypożyczone 35 dni.

Prosimy o oddawanie książek w terminie lub ich przedłużanie telefonicznie bądź osobiście w bibliotece.

Z góry dziękujemy :-)

 

Dziś polecamy małe co nieco dla najmłodszych

 

Nowości - fantastyka ;-)

 

 Oto kolejne nowości :-)

Noc w bibliotece

W dniu 4 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej gościliśmy dzieci z klasy 2 i 3 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej. Zaprosiliśmy dzieci na "Noc w bibliotece".
Dzieci pojawiły się około godziny 18 i po zapoznaniu się z miejscem i rozlokowaniu w bibliotece rozpoczęliśmy realizację programu.
Obejrzeliśmy wszystkie pomieszczenia biblioteki, wszystkie regały z książkami - nie tylko te dla dzieci.
Dzieci miały mnóstwo pytań dotyczących prac biblioteki - jak się zapisać, jak szukać ulubionej książki, na jaki okres można wypożyczyć książki, jak obsługiwać katalog on-line.
Po dość dużej dawce informacji dzieci obejrzały film Czerwone krzesło - dzieci były już po lekturze książki "Magiczne drzewo". Po obejrzeniu filmu była chwila przerwy na drobne przekąski, zabawy ruchowe a następnie dzieci narysowały wrażenia z filmu i książki.
Z prac wykonanych przez dzieci utworzyliśmy książeczkę wraz z okładką i stroną tytułową.
Około północy w rytmie musicalu "Alicja w Krainie Czarów" dzieci udały się na biwakowy wypoczynek w śpiworach.
Biwakowanie w bibliotece zakończyliśmy około godziny 8, dzieci pod opiekom rodziców udały się do domu.

Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku https://www.facebook.com/gbpnww

Nowości listopadowe :-)

Październikowe nowości :-) Zapraszamy :-)

Wrześniowe nowości :-)

10 przykazań dla miłośników książek

A oto kolejne nowości :-)

Nie ma nic lepszego na deszczowy dzień jak dobra książka.

Oto nowości.
Zapraszamy do biblioteki :-)

Kolejne nowości w tym roku :-) Zapraszamy

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

http://www.lustrobiblioteki.pl/2016/05/xv-ogolnopolski-tydzien-czytania.html

Dziś coś z nowości dla Dzieci ;-)

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dziś 8 maja jest dzień Bibliotekarza i Bibliotek :-)

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dziś (23.04.2016 r.) jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to święto czytelników, pisarzy, bibliotekarzy, moli książkowych i każdego, kto kocha literaturę!

Z tej okazji, życzymy Wam Nasi Drodzy Czytelnicy wielu wspaniałych, wciągających, interesujących i inspirujących książek, które przeczytacie i mamy nadzieję, że znajdziecie je na naszych regałach w bibliotece.

 

Minister kultury zainaugurował Rok Sienkiewiczowski

http://www.lustrobiblioteki.pl/2016/04/minister-kultury-zainaugurowa-rok.html

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałybyśmy naszym Czytelnikom złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie.

 

Nowości 2016 :-)

 

 Nowości :-)

 

Nowości

 

 

 

Drodzy Nasi Czytelnicy

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

życzą Pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej

 

 

 W piątek 4 grudnia o godzinie 13 odbyło się spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku z naszymi najwierniejszymi Czytelnikami z

okazji obchodów 60 – lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom.

Dziękujemy za prezenty na rzecz Biblioteki i za wspaniałą fraszkę napisaną przez Panią Małgorzatę Lisiecką.

 

 

 Książki z dużymi literami dla osób słabiej widzących

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszymi nowościami. Kto pierwszy ten lepszy i będzie czytał :-)

 

Informujemy, iż w dniach 26.10 – 17.11.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Brzozie będzie nieczynna.

 

W związku z tym zapraszamy do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej.